NLP Practitioner

OBS Specialerbjudande: Intensiv utbildning 12-22 april på Vackra Värmdö - Baggensnäs
Investering 32 700 kr inkl halvpension 

Jag vill anmäla mig till NLP Practitioner utbildningen

Visste Du att sättet DU tänker på avgör upp till 95% av Dina framgångar i livet?

Visst, talang och förutsättningar spelar en viss roll, men om en person inte tänker på ett sätt som gör att den kan ta motgångar med jämnmod, om den inte tror på sig själv, om den inte sätter mål så att den växer, eller om den inte är motiverad att uppnå dem… var hamnar den personen då?

Den bästa metoden vi har hittat för att tänka rätt och bete dig som du vill är Neuro Lingvistisk Programmering, NLP, och jag ska berätta varför:

NLP är modeller av framgång

Kort sagt, NLP är det som fungerar.

NLP är baserat på studier av hur framgångsrika människor uppnår enastående resultat inom områden som terapi, idrott, kommunikation, försäljning, coaching ledarskap, hälsa och kreativitet. Man har tagit fram de nyckelelement som dessa personer har gemensamt, och gjort modeller som man kan lära ut till andra.

Så, om det någonsin kommer en bättre modell än NLP för att förstå och förändra beteenden, tankar och känslor så kan NLP ”modellera” den modellen och ta in de kritiska elementen i NLP. Det är delvis så NLP har utvecklats och bland annat därför är det så kraftfullt.

Oavsett om du vill använda NLP till att…

 • må bättre själv och uppleva mer balans i livet
 • hjälpa andra att utvecklas och släppa sina begränsningar
 • bli en bättre ledare och effektivt motivera dina medarbetare
 • kommunicera mer framgångsrikt och nå fram med dina synpunkter
 • förändra invanda mönster och lägga det gamla bakom dig
 • släppa stressen och känslan av att något saknas
 • skapa mer framgång och ett rikare liv
 • utveckla starkare självkänsla och lättare uppnå dina mål
 • eller något annat skäl som känns viktigt för dig…

…så får du bland annat lära dig följande verktyg för att uppnå dina mål när du blir certifierad NLP practitioner:

NLP:s grunder

de bakomliggande modellerna

 • Grundantaganden: Upptäck hur de lyckligaste och mest framgångsrika människorna inom sina specialområden tänker för att uppnå sina mål med NLPs grundantaganden.
 • NLPs kommunikationsmodell: Varför nästan alla människor har fel om hur omvärlden påverkar deras humör, och vad du kan göra för att ta kontroll över hur du mår.
 • Upptäck och ta kontroll över sambandet mellan dina tankar, dina känslor och din kropp.

Rapport

Skapa positiva relationer på ett medvetet sätt

 • Förstå vetenskapen för att försätta dig på någon annans våglängd.
 • Varför de flesta vanliga uppfattningar om kroppsspråk är felaktiga – och hur du kan avgöra vad någons kroppsspråk egentligen betyder.
 • Influera omedvetet människor att gilla dig genom att matcha och spegla deras kroppsspråk.
 • Skapa starkare band till familj, vänner, klienter – vemhelst du önskar.
 • Hur du använder rösten för att skapa förtroende på telefon

Submodaliteter

 • Förstå i detalj hur du representerar dina upplevelser inom dig och använd det för att – förändra övertygelser som hindrat dig att nå dina mål – hitta de komponenter som skapar negativa känslor och
  förändra dem.
 • ”Lär” din hjärna att ersätta negativa tankar med positiva stärkande tankar, på ett omedvetet plan, för att snabbt bryta oönskade vanor och sätta stopp för negativa känslor med det så kallade ”Swish-mönstret”

Strategier

de omedvetna processer som skapar allt beteende.

 • Upptäck någons strategi för beslutsfattande, så du vet exakt hur du ska kommunicera med dem för att få mer av det du vill ha – på ett sätt som de gillar. (Användbart för dig som behöver övertyga någon, tex: säljare, föräldrar, förhandlare, lärare)
 • Hur dina klienter bestämmer sig för att köpa, och använd deras personliga köpstrategier när du säljer till dem så att de känner sig trygga.
 • Förändra dina mindre framgångsrika strategier till sådana som fungerar bättre för dig.
 • Modellera framgång – det snabbaste sättet att lära dig något nytt, utan den frustration som ”trial-and-error” ibland för med sig.
 • Hur du kopierar vinnande strategier från de bästa på ditt område för att uppnå liknande resultat.

NLPs förhandlingsmodell

 • Förhandla med elegans – hur du kan få överenskommelser utifrån motsatta ståndpunkter på
  några minuter.
 • Hitta din motparts verkliga mål, och lär dig hur du använder det för att få det du vill.

Välformulerade resultat

nyckeln till att nå dina mål

 • De sju viktigaste stegen för att sätta magnetiska mål som du uppnår med glädje och njutning istället för tvång och press.
 • Hitta de bästa, enklaste sätten att uppnå dina mål så snabbt som möjligt.
 • Hitta luckorna som hindrat dig från att uppnå dina mål.

Representations systemen

 • Upptäck vilket av dina sinnen du använder mest.
 • Upptäck hur olika människor ser, hör och känner omvärlden på olika sätt, och varför det kan leda till missförstånd i kommunikationen.
 • Förstå hur andra använder sina sinnen, och hur du kan använda den informationen för att tala “deras språk” väldigt exakt för att skapa bättre förståelse – allt utan att ställa en enda fråga!
 • Avgör hur en annan person tänker genom att se på deras ögon! (Samma metod som en hypnotisör använder för att avslöja lögnare i TV)

Ankring

framkalla snabbt kraftfulla tillstånd i dig och andra

 • Hur du kan “koppla på” och förstärka positiva känslor och beteenden i dig själv.
 • Kedja av ankare -ett kraftfullt sätt att förflytta dig från begränsande tillstånd som tveksamhet eller passivitet till orubblig övertygelse och motivation.
 • Kollapsa ankare – ta bort gamla, negativa känslors möjlighet att påverka din framtid.
 • Etablera ankare – hur du kan gå in i ett positivt mentalt tillstånd som motivation, beslutsamhet eller nyfikenhet och sedan skapa möjligheten att återkalla det när du vill.

Språkmönster

använd ord med större medvetenhet, elegans och kraft.

 • Metamodellen – Ställ frågor som ger den information du behöver, snabbt och precist. – Utmana och ta dig förbi protester med elegans. – Ha tillgång till rätt fråga som för dig till botten av ett problem.
 • Miltonmodellen – Lär dig de speciella språkmönster det bokstavligen tog hypnotisören Milton Erickson en livstid att upptäcka och utveckla, och som enkelt skapar förändrade medvetandetillstånd.
 • Lär dig formeln för att kommunicera i tal och skrift på ett sätt som ger ditt budskap större trovärdighet.

Ramändring

kraftfull samtalsteknik för förändring.

 • Förstå hur alla människor har ett positivt syfte med sina handlingar – och hur du kan ge dem (och dig själv) mer valfrihet att agera som de verkligen vill.
 • Ändra gamla negativa reaktioner på tidigare händelser till positivare reaktioner och lärdomar.

Du kan kontakta oss nu och anmäla Dig till nästa NLP Practitioner utbildning, eller så kan Du läsa vidare för att få ännu mer information och känsla av hur NLP kan hjälpa Dig skapa genombrott i Ditt liv och sedan anmäla Dig. Du väljer själv.

Gå inte en NLP utbildning där du bara lär dig 30 år gamla modeller

NLP skapades på 70- och 80-talet av Richard Bandler och John Grinder, men utvecklas fortfarande snabbt. De olika certifierings-organisationernas regler för att certifiera NLP practitioners ändras dock sällan. Så teoretiskt sett är det möjligt att bara lära ut gamla, föråldrade modeller trots att det finns nya som ger effektivare resultat. Vi lär även ut senare modeller, tillsammans med modeller vi själva utvecklat och fått bra resultat med. Några av dem är:

 • Emotionella Linguistiska Suggestioner – Det effektivaste sättet vi har hittat för att bryta gamla mönster och helt automatiskt bete dig på det sätt du vill.
 • Nya grundantaganden – nya “universella övertygelser” som är mer användbara för att du ska uppnå dina mål och drömmar.
 • “Ärlighetsmodellen” som förklarar vad du behöver göra för att skapa en positiv spiral i ditt liv.
 • Känslornas signaler – hur du hittar och använder det positiva budskapet i alla känslor, även de som inte alltid känns bra
 • 6 mentala grundbehov – skapar förståelse för hur vi påverkas av mänskliga behov som vi alla har gemensamt.

Jag skulle kunna fortsätta berätta om de effektivaste NLP-teknikerna, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med plats. Därför erbjuder vi kraftfulla NLP utbildningar. För att lära dig så mycket som möjligt om NLP och hur du kan få ut ännu mer av dig själv och ditt liv, helt riskfritt.

Det här får du när du går vår NLP Practitioner:

 • 120 timmars NLP utbildning.inkl. allt material.
 • Certifiering. Du certifieras enligt internationell standard till NLP Practitioner vid godkänt certifieringsprov.
 • Dynamisk inlärningsmiljö. Vi arbetar i en dynamisk inlärningsmiljö med processer, praktisk färdighetsträning, coaching, enskilda modelleringsprojekt, grupparbeten och inspirerande presentationer.
 • Hur du maximerar din energinivå. Din egen fysiska hälsa är grunden till att fungera och prestera optimalt. Därför går vi igenom hur du på ett effektivt sätt kan höja din energinivå och samtidigt njuta av livet.
 • Yoga. För att släppa fysiska spänningar och höja din sinnesnärvaro har vi ett frivilligt yogapass på morgonen där vi kombinerar yoga med NLP. Vi använder även andningsövningar under kursen för att se till att hjärnan får det syre den behöver.
 • Medvetenhets- och sinnesträning. (mindfulness)  Som du vet är det via dina sinnen du upplever världen. Vi väver därför in medvetenhets- och sinnesträning på ett enkelt och roligt sätt, så att du får ut mycket mer av all NLP du redan kan och kommer att lära. Vi använder allt från mer avancerade processer till choklad-provning. Att vara närvarade i nuet är inte alltid lätt, men belöningen är enorm. Att spendera mer tid i ”flow”, gör att du presterar bättre på ett naturligt sätt.
 • Lär dig mindmapping. Du får eget material, med särskilda pennor för mindmapping. I slutet av utbildningen gör du en egen stor plansch i A1-format som sammanfattning av utbildningen. Planschen är mycket uppskattad och en ovärderlig repetition av det du lärt dig. Sätt upp planschen hemma eller på jobbet och du kommer bli förvånad över hur lätt det är att minnas hela utbildningen.

Välj själv om du vill gå 1 eller 2 veckor. 

Det känns viktigt för oss att du själv får välja om du vill gå en 1 eller 2 veckors NLP Practitioner.

Vi använder de senaste metoderna för accelererad inlärning för att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt under vår tid tillsammans. Du kommer kunna lära dig det mest grundläggande NLP Practitioner materialet på 1 vecka. Om du vill få mer praktisk erfarenhet och en ännu djupare förståelse för och träning på NLPs processer, så väljer du att gå 2 veckor.

Om jag själv skulle välja, så skulle jag definitivt välja att gå 2 veckor. Om jag inte tror att jag kan avvara 2 veckor så skulle jag välja att gå 1 vecka och själv träna NLP processer när jag fick tid över. Du kan känna dig trygg och säker på att du kommer att lära dig effektiva och användbara tekniker oavsett om du väljer 1 eller 2 veckor. Du behöver inte ens välja på en gång, utan du kan välja om du vill gå vecka 2 eller inte, när du är klar med vecka 1. Mig veterligen är vi de enda i Sverige som erbjuder dig det.

Ta del av min 20-åriga utbildning riskfritt

Om vi ger dig information och upplevelser som ändrar hur du tänker för alltid, om vi lär dig hur de mest framgångsrika människorna tänker, om vi besparar dig 10 års sökande efter en effektiv modell för att bli lyckligare, skapa mer tillfredsställande relationer, tjäna mer pengar, skapa balans i livet och helt enkelt må bättre… Vad skulle det vara värt? Om vi garanterar att du blir nöjd, om vi dessutom ger dig mervärde du inte får någon annanstans, vad är det värt för dig idag och i framtiden? Allt detta kostar dig 0 kr… om du inte är helt nöjd. Om vi däremot håller det vi lovat är din investering 34.700 kr för 2 veckor inklusive dessa mervärden… eller 23.700 kr för 1 vecka inklusive dessa mervärden…

2 veckor: 34 700kr inkl moms. 

1 vecka: 23 700kr inkl moms

OBS! IntensivUtbildningen 12-22 april är en komprimering av
2 veckor för fullt värde på färre dagar till specialerbjudande 32 700kr!

 • Halvpension. Du får bo gratis på kursgården och får både frukost och lunch. Normalt hade du fått betala ca 7 700 kr för 2 veckor, men det bjuder vi på när du går utbildningen hos oss.
 • Individuell coaching. Ställ vilka frågor du vill om din egen situation, eller om du vill ha tips på hur du kan hjälpa någon annan du coachar. Du får ett individuellt coachingmöte som vi ägnar helt åt det du vill. 
 • Musik och avslappning Du får tillgång till specialutformade hypnotiska avslappningar, så du får lättare att uppnå dina mål.
 • Extra mervärde! Påbörja e-mail coachingen redan INNAN utbildningen börjar. Så fort vi får din anmälningsavgift kan du börja ställa frågor till oss, om utmaningar du har, saker du vill göra bättre, eller vad som helst.

Bättre än riskfri ”pengarna tillbaka garanti”

Du behöver inte lita på att vi är bra NLP-tränare för att vi har sålt över 30.000 cd skivor om personlig utveckling, eller för att vi har dubbla NLP Trainer-certifieringar (genom INLPA och DVNLP), eller för att vi båda jobbar med coaching och utbildning för företag och privatpersoner… Du kan däremot vara helt säker att du kommer bli nöjd för att… Jag insisterar på att du går utbildningen helt på vår risk, så att du:

 1. kan vara mer lugn och avslappnad under utbildningen och därigenom lär dig lättare
 1. verkligen vågar testa och känna in själv om NLP Practitioner är något för dig när du förstår vilka positiva effekter det kan ge i ditt liv.

Därför låter vi dig gå hela utbildningen och få varenda krona tillbaka om du inte är helt nöjd. Bara säg till när som helst under utbildningen, före certifieringen, så ordnar vi det. Du behöver inte heller betala för kost och logi. Det är vårt sätt att säga TACK för att du vågade prova oss. Det enda du behöver göra för att få din garanti är att komma hit och vara med första utbildningsdagen. Helt enkelt för att garantin är till för dig som seriöst vill se om NLP Practitioner utbildningen verkligen kommer ge dig mer av det du vill ha.

Här är två sätt att lugnt och tryggt anmäla dig till NLP Practitioner utbildningen och börja dra nytta av coachingen på en gång:

 

 1. Ring 0739 – 19 22 02 och prata med Ulrika Dahlin
 1. Skicka ett mail till ulrika@ulrikadahlin.com med ditt namn, och att du är intresserad av NLP Practitioner utbildningen, så hör vi av oss så snabbt som möjligt.

Tack för ditt engagemang och investerade tid för att läsa så här långt! Det tyder på att du verkligen är seriöst intresserad och villig att agera för att ta dig själv och ditt liv till nästa nivå…

Jag kände att jag ville berätta så mycket som möjligt av vad du kommer kunna få ut av Practitioner utbildningen, och jag ser fram emot att träffa dig på en kommande NLP Practitioner utbildning. Om du ändå vill fråga något mer för att känna dig säker på att du gör rätt som väljer oss, så ring mig på 0739 – 19 22 02 eller skicka ett e-mail till ulrika@ulrikadahlin.com

Du får också gärna ringa och prata med oss för att få en positiv känsla av hur vi är som tränare, samt övertyga dig själv om att du får en bra upplevelse och blir helt nöjd.

“Efter att ha gått flera av Ulrika Dahlins kurser i NPL står en sak klar: Ulrika är magiskt skicklig. Som coach lyckas hon där andra går bet. Det är därför jag rekommenderar henne till personer intresserade av att göra en verklig förändring.

Hon är en utmärkt resurs för de företag som verkligen vill förbättra sina medarbetares prestationer. Även som kursledare är hon briljant. Hon kan sitt ämne, skapar trygghet i gruppen och väcker nyfikenhet hos individerna. Hon förstår vad människor behöver för att växa och må bra under kursen – och vilka verktyg de behöver för att skapa ett lyckligt liv med god självkänsla och sunda relationer. Jag kan varmt rekommendera Ulrika Dahlin som kursledare och coach.”

Erik Olkiewicz

Hypnotisör och Föreläsare

“Ulrika är en genial, genuin och överraskande coach, utbildare och föreläsare. Med sitt varma sätt, sanna intresse för människor och näst intill ofattbara verktygslåda inspirerar och lyfter hon människor till nya höjder. Varje gång. Den som har förmånen att anlita, lyssna till eller coachas av henne gör en av sina bästa investeringar i livet”
Cath Blomkvist

Kommunikationskonsult, Comcath

”Ulrika har, ända sedan jag gick min första Nlp- utbildning hos henne, varit en av mina absolut största förebilder ” Hon har verkligen en unik förmåga att lära ut och inspirera andra på” Hennes varma engagemang och vilja att ge av sig själv och allt hon kan till andra lyser igenom i allt hon gör och det är tydligt att det är utifrån sitt hjärta. Det märks att hon älskar det.

Ulrika har också en otrolig förmåga att se alla var och en. Även om vi var en stor grupp så kände jag att hon gav just mig precis det jag behövde när jag behövde det.  Jag är för evigt tacksam för allt Ulrika har gett mig och för den enorma personliga växt jag har upplevt genom hennes kurser och coaching. Tack!

Johanna Stolfer

Hälsovägledare

Jeg hadde fått anbefalt Ulrika av noen venner av meg. Jeg var i tvil men tenkte. “Dette er ei som har holdt på noen år; og så passet det med jobben på den tiden” Jeg slo til.
Det overrasket meg stort.

Ulrika kom med kunnskap og en praktisering av kunnskapen som gav meg minner om min store helt Anthony robbins. Du greier ikke å få en mer engasjert person en Ulrika. Du får masse kunnskap og energi. Alle som gikk på kurset vare enige: Dette var mer en valuta for pengene. Vi alle var hekta på Ulrika.

Alexander Ateigen

StandOut Coach

Om du bara ska gå en enda kurs, om du ska satsa på dig själv för en enda gångs skull, om du ska ge dina medarbetare en verklig möjlighet att utveckla sig själv och föra verksamheten framåt så är det LivingNLP du ska satsa på.

Ulrika har förmågan att verkligen se alla. Närvaron, kunskapen och den genuina viljan att förmedla denna kunskap till alla deltagare så att de kan använda verktygen som finns i NLP är unik.

Jag har haft förmånen att kunna ge många av mina medarbetare denna utbildning och det har lett till att vi idag har en enhet med fantastiskt resultat och oerhört engagerade medarbetare. Kunskapen jag fått har förändrat mig och gett en ökad förståelse både för mig själv och min omgivning vilket jag har nytta av var dag i mitt ledarskap

Monica Eliasson

Enhetschef Tullverket

”Än en gång, tack fina Ulrika för att du tog emot mig, det var riktigt häftigt att få prova hypnos, och det var verkligen något helt annat än jag väntat mig. Jag hade aldrig kunnat ana att jag skulle börja gråta, skratta och känna alla känslor däremelllan. Jag rekommenderar verkligen alla att prova hypnos!”

Therese Lindgren

Youtuber

Ulrika. Vill bara säga att du är den bästa, grymmaste, mest fantastiska och härliga inspiratör jag någonsin träffat på. Jag är så glad att jag har fått förmånen att träffa dig och dessutom fått förmånen att gå Practitioner med dig som coach och inspiratör. Det har aldrig hänt mig förut att jag haft så mycket lärdom från någon kurs!

Du är otrolig på alla sätt en föreläsare och coach kan vara. Pedagogisk, underhållande, ödmjuk och en helt fantastisk person som möter människan där den är.
Jag känner mig stark och jag känner att jag får allt mer energi

Tack för att jag du finns!

Monica Majlöv

Behandlings assistent

”Tipset från svärmor som förändrade mitt liv…”
 
NLP Practitioner hos Ulrika har hjälpt mig att se på livet och dess utmaningar på ett nytt sätt.  Det positiva tänket och förmågan att se en möjlighet istället för en motgång har jag användning av både privat och i mitt arbete. Tankesättet, övningarna och teknikerna hjälper mig dagligen att hantera och tackla vardagens ständigt återkommande utmaningar och prövningar, samt att få en tro på mig själv och vad jag kan åstadkomma.
Känslan av att kunna läsa och förstå en annan människa, dess agerande och känslor är extremt användbart och tillfredställande.  Jag upplever ett lugn och en trygghet i mitt sätt att vara och agera på, vilket ger ett bättre fokus och resultat.

Med sin otroligt energirika varma utstrålning, ständigt positiva inställning och förmågan att föreläsa så att alla känner sig berörda och delaktiga, gav Ulrika mig kunskaper och insikter jag aldrig kunnat föreställa mig.
NLP-tänket är idag en viktig del i mitt liv och jag är otroligt tacksam för att få upplevt dessa två veckor på underbara Kreta tillsammans med ett härligt gäng.

Nu väntar snart Masterpractitioner och Trainer

David Knös

Försäljare , EkmanAdamsson AB

”Oändligt tacksam är jag för min upplevelse igår och att jag hittat dig!  Det är ovärderliga visdomar jag fått ut av det här. Det blir tydligare och tydligare att jag bara behöver fylla mina egna behov. 
Jag känner mig mindre rädd. Jag klarar allt. Allt blir bra.
 
Tusen tack för det du gör, du gör skillnad!”
Sara Olsson

Entreprenör

“Hur skulle det kännas att njuta mer av Din vardag med en inre känsla av att Du använder hela Din potential, med tillförsikt, lugn och livsglädje som genomsyrar det Du gör på ett tillfredsställande och energifyllt sätt…?

Varmt Välkommen på NLP Practitioner hos Ulrika Dahlin!